Opinie

/Opinie

PMO en MKB: Een goede match!

Introductie Van het MKB wordt wel eens gezegd dat het de motor is van onze economie. Naast bijna een miljoen ZZP’ers kent ons land een groot aantal bedrijven met een omvang van 50 tot 250 medewerkers. Volgens een laatste schatting Agency No9 is deze groep zo’n 12.000 bedrijven groot. Een niet gering aantal. Vooral deze groep ziet zich geconfronteerd met een snel veranderende omgeving terwijl zij niet makkelijk toegang hebben tot veranderkundige kennis. Zij zijn doorgaans geen klant van de grote accountantskantoren met hun omvangrijke adviestakken. Toch is het nu meer dan ooit zaak relevant te blijven voor je klanten. De digitale transformatie, de energietransitie maar ook de gevolgen van ontwikkelingen als Brexit en het afbouwen van het stimuleringsbeleid van de ECB hebben allemaal invloed op het verdienmodel van deze bedrijven. En dan hebben wij het nog niet eens over duurzaamheid, robotisering en allerlei politieke onderwerpen als handelstarieven, flexibilisering van arbeid en toenemende regeldruk én toezicht vanuit de overheid. Bijblijven is het minste maar het inzetten van deze thema’s, om hiermee een voordeel te behalen op de concurrentie, is steeds meer een voorwaarde geworden om te overleven. Je zou maar fabrikant van filmrolletjes zijn, briefpost bezorgen of Nokia heten. Hoewel in absolute aantallen het aantal ‘middelgrote’ bedrijven ongeveer gelijk blijft, is hun aandeel in het totale aantal bedrijven in Nederland de afgelopen twaalf jaar [...]

By |2019-03-26T21:28:10+02:00March 26th, 2019|Opinie, PMO|0 Comments

De ziel van het PMO

De laatste tijd hou ik vaak presentaties over de rol van het PMO in een Agile omgeving. De kern van het verhaal is dat er eigenlijk niet veel anders is, alleen de omgeving ziet er iets anders uit. Onderdeel van de presentatie is dat ik de deelnemers vraag te reflecteren op hun rol als PMO-er. Op welke vraag is het PMO nu eigenlijk het antwoord? Of anders gesteld, wat is de toegevoegde waarde van het Project Management Office. Steevast komen antwoorden in de volgende categorieën voorbij: Wij bieden ondersteuning. Het PMO is een veelzijdige rol maar ondersteuning is altijd een onderdeel. Dit kan gaan om ondersteuning van personen bijvoorbeeld projectmanagers, maar ook gehele organisaties op het gebied van projectmatig of agile werken. In deze rol is de PMO-er vooral voorwaardenscheppend bezig. Wij bieden inzicht en overzicht door het bezigen van control. Niet zozeer control om het controleren maar het bieden van één waarheid. Zeker op het gebied van verandering is het vaak sprake van onontgonnen terrein. Er zijn weinig bakens om op te varen. De PMO-er is in staat om een objectief beeld van de werkelijkheid neer te leggen zodat anderen goede beslissingen kunnen nemen ten aanzien van de koers. Wij sturen de organisatie Als laatste wordt, zij het in mindere mate, gesproken over een gidsfunctie van de PMO-er. Vaak gecombineerd met die van [...]

By |2019-01-19T21:50:04+02:00January 19th, 2019|Opinie, PMO|0 Comments

Bureau ICT toetsing ineffectief, kende Elias het PMO maar

Het Bureau ICT-Toetsing gaat de misstanden bij ICT projecten bij de overheid niet voorkomen. Het bureau richt zich namelijk uitsluitend op toetsing vooraf. Om ellende te voorkomen is het nodig de kosten vooraf te valideren, te monitoren op voortgang tijdens de uitvoering en toezicht op realisatie van de baten achteraf. Het Bureau ICT-Toetsing (BIT) is in september 2015 van start gegaan. Dit bureau gaat projecten en programma's met een contractwaarde vanaf 5 miljoen euro vooraf toetsen op haalbaarheid. Het bureau is er gekomen op aanbevelingen van de commissie Elias, die misstanden bij ICT projecten bij de overheid onderzocht naar aanleiding van enkele grote debacles. Een extra bureau gaat de ellende echter niet voorkomen, de oplossing moet binnen overheidsorganisaties zelf worden. En aangezien het bureau een mandaat van slechts een jaar heeft en minister Blok het laat leiden door een externe, laat hij eigenlijk doorschemeren dit zelf ook niet te zien als dé oplossing.De aanleiding voor het BIT was de constatering dat overheidsprojecten slecht ingeschat worden. Een onafhankelijk bureau zal de schatting kunnen toetsen en valideren aan de hand van ervaringscijfers. Dit is op zich niet verkeerd - leren uit het verleden is wat we allemaal willen - maar er wordt één cruciaal aspect uit het oog verloren. Deze toetsing is vooraf, de overschrijdingen en teleurstellingen komen pas tijdens en ná de projectuitvoering. En daar [...]

By |2018-09-18T21:17:20+02:00September 12th, 2018|Opinie, Portfolio Management|0 Comments