De huid verkopen voor de beer geschoten is.

~Benefits mogen niet worden ingeboekt voordat zij daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Toch willen controllers dit nogal eens voorstellen in budgetronden. Mocht het project niet meer levensvatbaar blijken dan zijn deze ingeboekte benefits niets minder dan bezuinigingen. Zie ook: – Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.


Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.

~Opdrachtgevers met vertrouwen in hun projectleider werken volgens het PRINCE2 principe van ‘manage by exception’, een projectleider krijgt de ruimte zoals beschreven in zijn plan, inclusief een marge (tolerantie). Anderen verlangen dag tot dag planningen en ditto reportages waar ze vervolgens niet naar kijken.~

~Waarde is een relatief begrip geworden bij de toepassing van Agile in Nederland. En dit terwijl mensen als Reinertsen pleiten voor een kwantitatieve benadering van het waarde begrip. In de praktijk is waarde verworden tot iets relatiefs en subjectief. Het gevaar hierbij is dat alles waarde krijgt, ook de slechte ideeën.


Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

~Zodra de beoogde baten de resterende kosten overschrijden is het project niet meer levensvatbaar en dient het te worden gestopt. In de praktijk komt dan vaak het ‘Sunk Cost Syndrome’ om de hoek kijken. Vanwege de gemaakte kosten is het moeilijk de rationele beslissing tot stopzetten te nemen.


Hij stond erbij en hij keek ernaar.

~Beschrijft de neiging van projectmanagers om als tegenmaatregel bij risico’s op te nemen dat ‘we het risico permanent monitoren’. Dit verandert niets aan de impact of de kans van optreden. Zie ook: – Een ongeluk schuilt in een klein hoekje.


Het is niet alles goud wat er blinkt.

~Projectrapportages zijn notoir optimistisch. De status van opleveringen blijven op groen staan, tot de rapportage net vóór de opleverdatum. Rapportages zijn niet objectief, maar altijd van iemand áán iemand. Het is goed om afspraken te maken over de betekenis van kleuren. De meest geaccepteerde is:

  • Groen: alles verloopt volgens plan.
  • Oranje: attentie, er zijn problemen maar ik los het intern op.
  • Rood: serieuze bedreigingen, degene aan wie wordt gerapporteerd wordt gevraagd te helpen.

Zie ook: -Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt haar wel.


Een ongeluk schuilt in een klein hoekje.

~Ieder project kent risico’s. Het is zaak deze niet alleen bij de start vast te leggen maar ook gedurende het project te blijven beschrijven. Zowel de impact als de kans is een dynamisch gegeven en verandert gedurende de looptijd. Bij het opnemen van tegenmaatregelen is ‘we monitoren zorgvuldig’ uit den boze. Zie ook:- Hij stond erbij en hij keek ernaar


Al is de leugen nog zo snel , de waarheid achterhaalt haar wel.

~Bij het managen van stakeholders is het zaak de vorm van boodschap af te stemmen op het publiek, niet de inhoud. Dit geldt ook voor rapportages. Zie ook: -Het is niet alles goud wat er blinkt.