PMO Blogs

Voorspellende waarde

In 2009 schreven Jan Willem Donselaar en ik een artikel in TIEM getiteld "Wat een PMO voor uw organisatie kan betekenen" . Wij namen daarin een aantal voorspellingen op. Laten we eens kijken wat daar 5 jaar later van terecht is gekomen:

1. Een sterke toename van artikelen en boeken over de toepassing, opzet en inrichting van PMO.

Bijeenkomst NS Competence Center Projectmanagement

Op donderdag 14 maart 2013 kwamen ongeveer 60 projectmanagers en PMO'ers samen op het hoofdkantoor van de NS in Utrecht in het kader van een bijeenkomst van Het Competence Centre Project Managers. Het thema van de avond was de relatie tussen de project manager en de project management officer. Remco te Winkel gaf aan de hand van een korte presentatie een overzicht van het vakgebied PMO. Yvonne Versteeg van Movares ging in op het maken van de juiste match tussen de pmo'er en de pm. In het tweede deel werden vragen gesteld aan een drietal koppeltjes PM en pmo.

De integraliteitsparadox van projecten

Het is iets dat me al een tijd bezig houdt. Iedereen die zich portfoliomanager noemt wordt geacht een helicopter view te hebbem, de grote lijnen te bewaken en het totaalplaatje te zien. En dan blijkt opeens dat het aloude gezegde 'the devil is in the details' maar weer eens meer dan waar is. Grote problemen ontstaan door kleine en simpele dingen, die ineens vanwege allerlei afhankelijkheden grote gevolgen hebben.

Boek Review: Een praktisch PMO door Henny Portman

Onlangs verscheen het boekje "Een praktisch PMO" van de hand van Henny Portman. Het belooft door te gaan waar andere boeken ophouden, namelijk met de praktijk van het Project Management Office. Portman beschrijft in dit boek de fasen de hij zelf doorliep tijdens zijn werk als Regionaal PMO Manager van ING.

PMO, van support tot overzichtscentrum naar centre of project excellence

Inleiding
Portfolio, programma en projectmanagement hebben zichzelf gedurende de laatste 10 jaar bewezen; steeds meer organisaties beseffen dat het een vak is waar professioneel mee om moet worden gegaan. En na de crisis en met het starten van vele verander initiatieven binnen organisaties, groeit het aantal programma’s en projecten explosief.

Het PMO in de project management methode

De rol van de projectmanager is uitstekend beschreven in de diverse project management methodieken. Is dat ook zo voor de rol en functie van het PMO? We hebben een aantal breed bekende methodieken bekeken en komen daarbij tot de conclusies dat, hoewel het PMO aan bekendheid wint, de integratie met de methodieken nog wat te wensen overlaat. Het gaat daarbij vooral om het beschrijven van welke taken een PMO van een projectmanager over kan nemen en hoe het zijn rol kan opeisen bij het beheersen van projecten.

Key Performance Indicator van het PMO

De PMO KPI: Mate van ondervonden comfort door de organisatie bij het beheerst verlopen van projecten.

Artikel in TIEM magazine

Remco te Winkel en Jan Willem Donselaar publiceerden onlangs een artikel over PMO in het blad TIEM. Het Tijdschrift voor Informatie en Management, belicht de strategie van het informatiemanagement in al zijn facetten. TIEM biedt artikelen die zowel praktische informatie bieden over herkenbare problemen rond informatiemanagement als een populair­wetenschappelijke verdieping aan die problematiek geven.

Nederlandstalig PMO boek verschenen

Jan Willem Donselaar en Remco te Winkel hebben een boek geschreven rond het thema Project Management Offices. Dit boek bevat naast een historisch en geografisch overzicht van het PMO ook een beschouwing over het PMO in de projectmanagement methodiek, een visie over het functioneren van het PMO op strategisch, tactisch en operationeel niveau én een handleiding voor het inrichten en verbeteren van Project Management Offices.

Verhogen procesniveau van project management processen

Het verhogen van het procesniveau van projectmanagementprocessen is geen eenvoudige opgave. Zeker in organisaties waar nog enkele geen vorm van PMO bestaat, is veel weerstand te verwachten. Deze weerstand komt van rojectmanagers die vrezen dat iemand hen op de vingers komt kijken en dat er een laag van bureaucratie over hen heen komt. Van lijnmanagers die opeens niet meer alleen over projecten gaan, maar er een

Syndicate content